Dataskyddspolicy Hyra dj stockholm

Hantering av din personuppgifter hos hyra dj Stockholm (Raqs webbyrå AB).

För att kunna erbjuda dig våra tjänster/produkter behöver vi behandla vissa personuppgifter/data om dig eller ditt besök på vår webbplats. Vi värnar självklart om din integritet och säkerhet, och samlar därför inte in fler uppgifter än vi behöver. Uppgifterna säljs givetvis aldrig vidare till tredjepart.

För din skull är det viktigt att du läser igenom vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder någon av våra tjänster. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Data som samlas in kommer i första hand användas inom vår egen organisation. Men kan i vissa fall också hanteras av underleverantörer/samarbetspartners. I det fall så sker, informerar vi dig som kund.

Insamling och användning av data.

Vilken information samlar vi in på hyra dj?

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från hemsidan, sociala media, kontakt per telefon eller mail. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt.

Information du förser oss med
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig, eller ditt företag på flera sätt, tex när du beställer våra tjänster/produkter eller kontaktar oss via formulär/mejl från vår hemsida.

Denna information kan innefatta:

  • Person- och kontaktinformation; namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.

  • Betalningsinformation; fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.

  • Enhetsinformation; t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

  • Geografisk information – din geografiska placering.

  • Information om varor/tjänster– detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

Informationen vi samlar in är nödvändig antingen för att ingå avtal med oss, handla i webbutik eller för att ställa ut offert eller liknande.

Läs även mer om hur vi använder cookies i vår cookie policy.

Varför samlar hyra dj Stockholm in information och vad gör vi med informationen?

Vi samlar in data för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och produkter.

Din information stannar hos oss!
Vi kommer aldrig sälja eller delge din information till tredjepart utan din tillåtelse. Ibland delar vi personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna slutföra/leverera vårt åtagande gentemot dig. Alla våra partners ingår självfallet sekretessavtal och följer givetvis legala och tekniska krav för att din informations ska kunna hanteras säkert.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att lagra dina personuppgifter inom Sverige/EU/EES. Vissa situationer kan dock kräva att vissa uppgifter hanteras av tredjepart (tex av teknikleverantör/underleverantör). Vi kommer dock alltid vidta åtgärder för att data som skickas/lagras på detta sätt hanteras på samma säkerhetsnivå som inom EU/ESS.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter

  • Du som är kund/registrerad hos oss av någon anledning har flera rättigheter du bör känna till.

  • Du har rätt att kostnadsfritt begära ut ett registerunderlag för vilka uppgifter om dig vi har sparade om dig/ditt företag.

  • Du har rätt att få dina uppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande på något sätt. Du har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills dess att de blivit uppdaterade.

  • Du har rätten att bli bortglömd. Radering av personuppgifter sker dock inte om de krävs för att slutföra vårt åtagande/avtal med dig, eller om annan svensk lag, myndighet eller domstol säger annat. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl för detta har du självklart rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter.

  • Rätt att lämna klagomål, dra in samtycke.

Ändring av dataskyddspolicyn
Vi kan komma att uppdatera/ändra denna policy. I fall av ändring meddelar vi på vår webbplats. Vi kommer även upplysa vilka ändringar vi gjort i policyn vid ändringstillfället.

Cookies och liknande tekniker
Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och smidig onlineupplevelse. För mer information om hur vi använder cookies och liknande, se vår cookie policy.

Kontakta oss
Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss.